top of page

İş Etiği Kuralları

Nico Teknik, aşağıdaki etik kurallara uyacağını taahhüt eder.

Temel Değerler

Dürüstlük: Müşterilerimizle ilişkilerimizde her zaman dürüst ve şeffaf olacağız.
Niyet ve beklentilerde şeffaflık: Yanlış anlaşılmaları önlemek için niyet ve beklentilerimizi müşterilerimizle açıkça paylaşacağız.
Verilen sözlerin zamanında tutulması: Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz gibi yerine getireceğiz.
Yapılamayacak hizmeti sunmamak: Yerine getiremeyeceğimiz hizmeti sunmayacağız.
Müşterilerin gizliliğini korumanın güvencesi:
Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliğini koruyacağız ve bu bilgileri amacı dışında kullanmayacağız.
Saygı: Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza saygı göstereceğiz.

Çıkar Çatışmaları

Çıkar çatışmalarından kaçınacağız ve bir çatışma durumunda ilgili taraflardan birine hizmet vermemeyi ve bu durumun sebebini ilgili muhataba açıklamayı tercih edeceğiz.

Etik Karar Verme Süreci

Etik ikilemlere aşağıdaki ilkeleri akılda tutarak karar vereceğiz;
Paydaşlar üzerindeki etkileri
Yasal gerekliliklere uymak
Etik ilkeleri korumak 

Uygulama

Bu etik kurallarına uymaya kararlıyız ve uygulanmasını sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri alacağız. Bu ilkelerin ihlaline neden olan öngörülemeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda, durumu yönetmek ve etkilenen tarafları bilgilendirmek için derhal harekete geçeceğiz.

Düzenli İnceleme ve Güncelleme

Temel değerlerimizle ve değişen yasal düzenlemeler çerçevesinde bu etik kurallarını düzenli olarak gözden geçirip güncelleyeceğiz.

bottom of page